Monday, March 9, 2015

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 313

Συμπλοκή

Αν εξαιτίας συμπλοκής ή επίθεσης που έγινε από  πολλούς επήλθε θάνατος  ή  βαριά  σωματική  βλάβη  ανθρώπων  (άρθρο 310), καθένας από εκείνους που πήραν μέρος στη συμπλοκή ή στην  επίθεση  τιμωρείται  για μόνη  τη  συμμετοχή του σ` αυτήν με φυλάκιση μέχρι τριών ετών εκτός αν συμπλέχθηκε χωρίς υπαιτιότητά του.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.