Thursday, March 12, 2015

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 370Β

1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή  επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα  επιχείρησης  του  δημοσίου  ή  ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται  με φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών   μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται  και  εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει  μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.

2. Αν  ο  δράστης  είναι  στην  υπηρεσία  του  κατόχου  των στοιχείων,  καθώς  και   αν  το  απόρρητο  είναι   ιδιαίτερα   μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

3. Αν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό απόρρητο ή  για απόρρητο  που  αναφέρεται  στην  ασφάλεια  του  κράτους,  η κατά την παράγραφο 1 πράξη τιμωρείται κατά τα άρθρα 146 και 147.

4.  Οι πράξεις που  προβλέπονται  στις  παραγράφους 1 και 2 διώκονται ύστερα από έγκληση.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.