Wednesday, January 16, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 89


Ποινή της υποτροπής

         1.  Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή  που  προβλέπεται  για  την πράξη  επιβαρύνεται  και  μπορεί  να  ξεπεράσει  το  ανώτατο  όριο που ορίζεται στο νόμο και να φτάσει έως το ανώτατο  όριο  του  είδους  της επιβαλλόμενης   ποινής.    Αν  στο  νόμο  ορίζεται  διαζευκτικά  ποινή στερητική της ελευθερίας ή  χρηματική,  επιβάλλεται πάντοτε  η  πρώτη, επιβαρυνόμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο.

         2.  Σε  περίπτωση  τρίτης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, αν για την πράξη απειλείται ποινή  Φυλάκισης,  της  οποίας  το  ανώτατο  όριο ξεπερνά το ένα έτος, επιβάλλεται Φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών.

         3.  Σε  περίπτωση  μετατροπής  της  ποινής  Φυλάκισης που έχει επιβληθεί σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το ποσό της μετατροπής δεν  μπορεί να  είναι  κατώτερο  από: α) το διπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής στην πρώτη υποτροπή β) το τριπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής στη  δεύτερη  υποτροπή  και  γ)  το  πενταπλάσιο  του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής σε κάθε περαιτέρω υποτροπή.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.