Thursday, April 2, 2015

Yunan Ceza Kanunu - Türk Çeviri: Makaleler 1-13

Yunan Ceza Kanunu

İlk kitap - Genel bölüm

Çeviri Telif Hakkı © 2015 - sürüyor çeviri çalışması
[Uyarı: Ön çeviri]

Birinci Bölüm - Ceza Hukuku

Ceza kanunlarının geçerliliğinin I. Zaman sınırlamaları

Madde 1 - Kanun olmadan ceza yok

Ceza hukuku açıkça kendi komisyon önce bir öngörülen vardı hangi olanlar eylemlerin dışında dayatılan değil


Madde 2 - en hafif hukukun Geriye dönük uygulama

1. İki veya daha fazla yasalar yürürlükte olan nihai kararı, uygulanan sanık için en uygun hükümler içeren bir kadar hareket komisyon zamanında ise.

2. sonraki hukuk hareket tanımlıyorsa olarak cümle bozmuştur edilecektir cezaya ve cezanın ceza sonuçları geçersiz olacaktır değil.


Madde 3 - Geçici geçerliliğe sahip Kanunlar

Geçici geçerliliğe sahip Kanunlar bile yürürlükte iken işlenen eylemler için geçerli olmak üzere durdurması sonrasında uygulanır. Dışında önceki maddenin 1. fıkrası bu hükmü tatbik edilir.


Madde 4 - güvenlik önlemlerinin Tarh

1. Madde 69, 71, 72, 73, 74 ve 76 için sağlanan güvenlik önlemleri eylem duruşma sırasında yürürlükteki yasaya göre empoze edilir.

2 nci maddesinin 2. fıkrası durumunda 2., yargı yayınlanan mahkeme korumak için ister savcı veya dayatılan güvenlik önlemleri önerisi sonra karar verir.


II. Ceza kanunlarının Bölgesel yargı

Madde 5 - Yunan milli topraklarında işlenen suçlar

1. Kıbrıs Ceza yasaları, hatta yabancılar tarafından, ülke çapında işlenen tüm eylemler için geçerlidir.

2. Yunan gemileri veya uçak, uluslararası hukuka uygun olarak yabancı hukuka tabi olmadıkça onlar, her yerde Yunan toprakları olarak kabul edilir.


Madde 6 - Yurt dışında vatandaşlarının Suçları

Bu hareket, işlendiği veya eğer bir siyasi unconstituted ülkede işlendiği ülkenin yasalarına göre cezalandırılır ise 1. Kıbrıs ceza yasaları, bir vatandaşı tarafından yurt dışında işlendiği bir suç ya da kabahat olarak onlar tarafından karakterize bir hareket için geçerlidir.

2. cezai kovuşturma suçun anda ulusal bir yabancıya karşı başlatılır. Ayrıca hareket işlenmesinden sonra Yunan vatandaşlığını kazananlar edenlere karşı başlatılır.

3. Kabahatler Dair, 1 inci ve 2 hükümleri uygulama mağdur veya suçun işlendiği ülkenin hükümetinin talebi ile şikayette gerektirir.

Yurt dışında işlenen 4. Kabahatler sadece özel kanunda yazılı durumlarda cezalandırılır.


Madde 7 - Yurt dışında yabancılar tarafından işlenen suçlar

Hareket Yunan vatandaşlarına karşı yöneltilmiş ve taahhüt veya verildiği ülke kanunlarına göre cezalandırılır ise 1. Kıbrıs ceza yasaları, bir suç ya da kabahat olarak nitelendirilen yurtdışında işlenen eylemler için yabancılara geçerli bir siyasi unconstituted ülkede işlenmesi halinde .

2. Paragraf 3 ve önceki makalemizde 4 hükümleri de bu durumda geçerlidir.


Madde 8 - Yunan hukukuna göre her zaman cezalandırılabilir yurtdışında Suçları

Yunan ceza yasaları yurtdışında işlenen aşağıdaki fiillerden için, komisyon yerin yasaları ne olursa olsun vatandaşlarına ve yabancılara geçerlidir:
a) vatana ihanet, Yunan Devleti ve terörist eylemler (madde 187A) karşı ülkenin ihanet.
b) askerlik hizmet ve askerlik yükümlülüğü (özel bölümünü, ilgili suçları bölüm 8)
c) suç eylemleri Yunan Devleti'nin yetkilileri olarak taahhüt
d) hizmet ifası sırasında Yunan görevlilere karşı hareket ya da hizmetle ilgili
Yunan yetkililer tarafından bekleyen dava e) yalancı şahitlik
f) Korsanlık
para ile ilgili g) suçları (özel bölüm, bölüm 9)
h) köle ticareti, insan kaçakçılığı, ticareti veya bir ücret karşılığında bir küçüğün cinsel istismar, iletken gezileri küçük veya çocuk pornografisine karşı zina ya da diğer uygunsuz eylemleri işlemek için
narkotik ilaçların i) yasadışı ticaret
j) Yasadışı dolaşım ve müstehcen yayınların ticareti
k) özel hükümler ya da uluslararası sözleşmeler Yunan devleti tarafından imzalanmış ve onaylanmış olan herhangi bir başka suç Yunan Ceza kanunlarının uygulanması için sağlar.


Yurt dışında işlenen suçlar için tazminat - Madde 9

1. Yurt dışında işlenen bir fiilin savcılık hariçtir:
a) suçlunun yurtdışında bu hareket için yargılandı ve beraat etti ya da suçlu varsa, tüm cezasını ise
b) eğer, yabancı yasaya göre, hareket zamanaşımı veya dayatılan cümle ile men edilmiş sınırlama söndürüldü edilmiş veya havale edilmiştir
c) eğer, yabancı hukukuna göre bir şikayet hareket yargılanması için gerekli olan ve şikayet teslim veya geri değil ya.

2. Bu hükümler Madde 8 tanımlanan eylemler için geçerli değildir.


Madde 10 - Yurt dışında sunulan cümle hesaplanması

tamamen veya kısmen aynı hareket için bir sonraki iç mahkumiyet halinde yurtdışında sunulduğu cümle, Rum mahkemeleri tarafından dayatılan cezasından mahsup edilir.


Madde 11 - Yabancı suç cümlelerin tanınması

Yunan iç hukuk hükümlerine uygun olarak, yardımcı cezaları gerektirir bir eylemi yurt dışında mahkum ise 1., kabahatler yetkili mahkeme bu cezalar olabilir.

2. Kabahatler yetkili mahkeme de suçlu ya da yurt dışında beraat etti kimseye Yunan kanunlarda öngörülen güvenlik tedbirlerini getirebilir.III. Özel kanun ve terimlerin açıklaması ile Ceza Kanunu'nun İlişkisi


Madde 12 - Özel Ceza Kanunları

Ceza Kanunu'nun Genel Bölüm hükümleri, bu yasalar açık hükmü ile aksi belirtmek yoksa, özel kanunlarda yer verilmektedir cezalandırılabilir suçlar için geçerlidir.


Madde 13 - Kanunun açısından Kavramı

Kodu, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

a) İşçinin yasal kamu hizmeti ya da belediye hizmet veya diğer kamu hukuku kurum ve kuruluşları belediye toplum hizmeti veya hizmetin egzersiz ile, hatta geçici, emanet edilmiştir bir kişidir

b) kins olan düz bir çizgide akraba evliliği ve evlilik yakınları, evlat edinen ebeveynler ve evlatlık çocukları, eşleri, nişanlısı, kardeşleri ve kocaları ve kardeşlerinin fiances ve veliler veya failin sorumluları ve failin vesayet veya gözaltına olanlar

c) Belge böyle bir gerçeği kanıtlamak amacıyla herhangi bir işaret olduğu gibi, yasal öneme sahip bir gerçeği kanıtlamak amacıyla veya uygun herhangi bir yazılı belgedir.Doküman kayıt, depolanması, üretim ya da veri yeniden doğrudan okunamaz yanı sıra, herhangi bir manyetik, elektronik veya başka bir malzeme için, manyetik veya başka bir şekilde, elektronik olarak, aynı zamanda, bir bilgisayar tarafından ya da çevresel bir bilgisayar belleği tarafından kullanılan herhangi bir orta sürece bu medya ve materyaller amaçlanan veya tüzel öneme sahip gerçekleri ispat etmek uygun olarak, bağımsız ya da kombinasyon halinde herhangi bir bilgi, resim, sembol veya ses kayıt için kullanılan.

d) fiziksel şiddet de hipnotikler veya uyuşturucu veya benzeri araçlarla bir kişiye direnç bilinçsizlik veya göremezlik bir devlet neden eylemi teşkil

e) Ordu kara, deniz ve hava ordusudur.

hareket tekrarlanan komisyon niyeti ile fail tarafından geliştirilen hareket tekrarlanan komisyon veya altyapı failin amacı para kazanmak olduğunu gösterdiğinde f) suç meslek olarak kararlıdır. Hareket tekrarlanan komisyon failin kişiliğinin bir parçası olarak bu özel suç işlemek için failin bir sabit eğilimi gösterdiğinde bir suç, alışkanlıkla kararlıdır.

g) failin eyleminin şiddeti, şekli ve kanunun komisyon koşulları, fail ve failin kişiliği led motifleri, anti-sosyal davranış ve gelecekte yeni suçlar işlemeye sürekli eğilimi gösterir zaman özellikle tehlikeli özelliği .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.